skyweb1
سال نو بر شما دوستان گلم مبارک
                                                                 
1392/12/09 :: 13:19 ::  نویسنده : آلوین

اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز

اولین مردمانی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .

اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند

اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند ایرانیان بودند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی

اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایراینان بودند .

اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند(به دستور جمشید بزرگ در هر نوروز سیب در یه کاسه

پر از آب می گذاشتن که نشانه چرخش زمین به دور خورد و خورشید می باشد).

اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کردند ایرانیان بودند .

اولین مردمانی که قاره آمریکا را کشف کردند ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای

ایرانی که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتادند .

پس بیایید از ایرانی بودن خود افتخار کنیم.


 
   

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب