skyweb1
سال نو بر شما دوستان گلم مبارک
                                                                 


رسول خدا (ص) می فرماید: کسی که نماز خود را سبک شمارد و در به جای آوردنش سستی نماید

خداوند او را به پانزده بلا مبتلا می فرماید:


شش بلا در دنیا

1.خداوند برکت از عمرش برمی دارد.

2.برکت از روزی اش برداشته می شود.

3.قیافه مردمان خوب از او گرفته می شود.

4.اگر کار خیری انجام داد از او پذیرفته نخواهد شد و برای آن اجری ندارد.

5.دعایش مستجاب نخواهد شد.

6.از دعای نیکوکاران بهره ای نخواهد برد.

 

سه بلا در هنگام مرگ

1.با ذلت و خواری می میرد.

2.اینکه با تشنگی و گرسنگی از دنیا می رود ، و شدت تشنگی او به حدی است که اگر از تمام نهرهای دنیا بنوشد سیراب نخواهد شد.


سه بلا در قبر

1.فرشته ای در قبر مأمور زجر و شکنجه او می شود.

2.اینکه قبرش برایش تنگ می شود.

3.اینکه قبرش تاریک می شود.


سه بلا در قیامت

1.فرشته ای او را بر صورتش می کشاند تا به محکمه حساب حاضر شود و مردمان به او می نگرند.

2.اینکه در حسابش سخت گیری می شود.

3.اینکه خداوند نظر رحمت به او نمی فرماید و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی خواهد بود.

گناهان کبیره ج2 ص197


 
   

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب