skyweb1
سال نو بر شما دوستان گلم مبارک
                                                                 
1392/11/21 :: 22:54 ::  نویسنده : آلوین


دلت را خانه ی ما کن ، مصفا کردنش با من

به ما درد دل افشا کن ، مداوا کردنش با من

اگر گم کرده ای ای دل ، کلید استجابت را

بیا یک لحظه با ما باش ، پیدا کردنش با من


اگر درها به رویت بسته شد دل برمکن ، بازآ

در این خانه دق الباب کن ، واکردنش با من


به من گو حاجت خود را ، اجابت میکنم آنی

طلب کن آنچه می خواهی ، مهیا کردنش با من


چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن

غم فردا مخور ، تامین فرداکردنش با من


به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان

بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من


بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را

بیاور نیک و بد را جمع و منها کردنش با من


اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت

تو توبه نامه را بنویس ، امضا کردنش با من


 
   

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب