skyweb1
سال نو بر شما دوستان گلم مبارک
                                                                 امروزه با صحنه هایی روبه رو می شویم که خود شرمنده خود می شویم چراکه گاهی شاهد دخترانی در

 خیابان هستیم که حیثیت زن بودن خود را حفظ نکرده و چشم های هوس آلود مردان را با ژست ها ی غیر

ناپسند به سوی خود جلب می کنند . . .


شرافت زن اقتضاء می کند هنگامی که از خانه بیرون می رود متین ،

 سنگین و با وقار باشد، در طرز رفتار و پوشش خود باعث تحریک و تهیج نامحرمی نشود ، عملا مرد را به

سوی خود دعوت نکند، زبان دار و معنی دار به سخن خود آهنگ ندهد. چرا که اسلامزن را تشویق به این کرده

 است که هر اندازه متین‌ و باوقار و عفیف‌تر در جامعه حضور یابند و خود را در معرض دید بسیاری از مردان نگذارند بر

 احترامش افزوده خواهد شد. اما متأسفانه ما امروزه شاهد هستیم که برخی دختران ایرانی پر رنگ و لعاب‌تر و بی

 حجاب تر از همیشه در کوچه، خیابان، دانشگاه و یا محل کار ظاهر می‌شوند و هر روز هم بیشتر مردم می‌پذیرند

 که جامعه تغییر کرده است!همچنین امروزه با صحنه هایی روبه رو می شویم که خود شرمنده خود می شویم چرا

کهگاهی شاهد دخترانی در خیابان هستیم که حیثیت زن بودن خود را حفظ نکرده و چشم های هوس آلود مردان

را با ژست ها ی غیر ناپسند به سوی خود جلب می کنند .آیا حیثیت زن ایجاب می کند که اینچنین باشد؟آیا زن

بودن به جلوه گری و عشوه گری در خیابان است؟آیا اگر ساده پوش باشند و نگاه های شهوت آلود مردان را به

 سوی خود جلب نکند، برخلاف حیثیت زن یا بر خلاف حیثیت مرد یا بر خلاف مصالح اجتماع یا بر خلاف اصل آزادی

 عمل کرده اند؟


 
   

Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب